O nas

Kancelaria doradcza Bogra specjalizuje się w sprawach związanych z tematami ubezpieczeń społecznych, podatków oraz prowadzeniu księgowości w firmie, spraw kadrowo-płacowych oraz innych spraw z tym związanych.

Oferowane usługi są świadczone przez osoby posiadające praktyczną wiedzę oraz ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz ponad 10-letnie doświadczenie uzyskane na stanowisku głównej księgowej w firmach usługowych i produkcyjnych.

Posiadamy certyfikat księgowy Ministra Finansów nr. 3798/2003 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oferta

Zakres podejmowanych spraw obejmuje wszystkie zagadnienia zusowskie oraz podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw trudnych.

W naszej ofercie proponujemy pomoc w sporządzaniu wniosków z wyżej wymienionych zagadnień, analizowanie spraw po wydaniu decyzji odmownych, przygotowanie odwołań do sądu, odpowiedzi na pisma procesowe oraz opinie biegłych sądowych.

Ponadto kancelaria oferuje również pomoc w przygotowaniu wniosków pozwalających na skorzystanie ze środków unijnych w ramach ogłaszanych konkursów przez dysponentów funduszy.

Doradztwo ZUS

 • obszar emerytalno-rentowy
  • analiza dokumentacji emerytalno-rentowej,
  • sporządzanie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • pomoc w przypadku decyzji odmownych,
  • sporządzanie odwołań, pism procesowych.
 • obszar świadczeń zasiłkowych
  • analiza dokumentacji,
  • sporządzanie wniosków o świadczenia,
  • pomoc w przypadku decyzji odmownych,
  • sporządzanie odwołań, pism procesowych.
 • obszar składek na ubezpieczenie społeczne
  • analiza dokumentacji,
  • wnioski, odwołania, pisma procesowe,
  • sprawy egzekucyjne,wnioski o środki przeciwegzekucyjne,
  • wnioski o ulgi ,umorzenia w spłacie składek.

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • zakładanie ksiąg,
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie planu kont,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych PIT, CIT i VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z ZUS i US.
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT,
 • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (plus ewidencja VAT).

Podatki

 • opracowanie wniosków o wydanie oficjalnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowanie pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • przygotowanie odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
 • prowadzenie postępowań przed US, UKS, Izbą Skarbową oraz przed sądami administracyjnymi,
 • opiniowanie zagadnień prawno-podatkowych pod kątem optymalizacji podatkowych,
 • profesjonalna dokumentacja cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

ZUS w firmie

 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przedsiębiorcy, pracowników, zleceniobiorców, inne osoby,
 • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wsparcie podczas kontroli ZUS.

Wymiana informacji pomiędzy Kancelarią a ZUS odbywa się drogą elektroniczną za pomocą programu Płatnik.

Kadry i Płace

 • sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie umów o pracę oraz aneksów,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ustalanie uprawnień urlopowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wspieranie w trakcie kontroli ZUS i PIP.

Dotacje i biznesplany

 • przygotowywanie wniosków do projektów o środki unijne oraz do konkursów organizowanych przez LGD,
 • analiza dokumentacji oraz dokumentów powiązanych,
 • wybór projektu,
 • zebranie materiałów niezbędnych do skompletowania wniosku i wypełnienia załączników,
 • sporządzenie biznesplanu,
 • złożenie wniosku na terenie woj. śląskiego,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej do PUP wraz z biznesplanem.

Inne

 • sporządzanie wniosków kredytowych oraz wniosków do leasingu,
 • przygotowywanie wniosków o poręczenia wadialne,
 • sporządzenie wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemców,
 • wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
Jesteś zainteresowany ofertą naszej kancelarii doradczej?
Skontaktuj się z nami

Cennik

Doradztwo w zakresie ZUS

Wysokość wynagrodzenia netto wynosi od 50-100zł za godzinę nie mniej niż 50zł i jest uzależnione od stopnia skomplikowania postępowania.

Biuro rachunkowe

Wysokość miesięcznego lub jednorazowego honorarium za świadczone usługi zależy przede wszystkim od ich zakresu, pracochłonności wynikającej z ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych.

Nazwa usługi Cena
Księgi rachunkowe plus VAT od 450zł netto
Księga przychodów i rozchodów plus VAT 100zł netto
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 50zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych plus VAT 90zł
Rozliczenia roczne od 35zł brutto
Kadry, płace, ZUS 20zł za osobę
Postępowania podatkowe 100zł netto za godzinę
nie mniej niż 50zł netto
Wnioski unijne 150zł za godzinę
Biznesplan od 500zł
Wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej 600zł
Wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem 1 000zł
Pozostałe usługi Cena ustalana indywidualnie

Kontakt

Kancelaria doradcza BOGRA
tel. 537 757 780
tel. 579 077 118
ul. Przemysłowa 3 pok. 222
44-203 Rybnik
NIP: 6421828840
Idea Bank S.A. O/ Rybnik 18 1950 0001 2006 0023 9894 0001
Napisz do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego
Aby wysłać formularz wymagana jest obsługa ciasteczek wprzeglądarce
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie.